Er sinne negativt?

Picture of Saher Sourouri

Saher Sourouri

Privatpraktiserende psykolog i Oslo som har hjulpet folk til å overvinne sinneproblemer de siste 15 årene. Nå ønsker jeg å hjelpe enda flere med et online kurs som bygger på min kompetanse og erfaring.

Vi lever i en tid der sinne ofte blir uglesett. I de fleste tilfeller er det aksept for alle slags følelser, bortsett fra sinne.

Men å undertrykke eller å skamme seg for å føle sinne, kan føre til psykisk uhelse. Det kan til og med forårsake eller forsterke sinneproblemer.

Sinne er like naturlig og sunn som de andre følelsene. Uten sinne har vi ingen selvhevdelse. Og mangel på selvhevdelse medfører en rekke problemer, inkludert dårlig selvbilde.

Det er ingenting galt med å føle sinne, heller ikke dets mest intense varianter. Men det finnes gode og dårlige måter å uttrykke følelsen på.

Dersom du har et sinneproblem, er ikke løsningen å undertrykke følelsen. Løsningen er å lære seg å håndtere den på en konstruktiv måte.

(Visited 44 times, 1 visits today)

Et komplett sinnemestringskurs du kan ta hvor og når du vil. La oss fikse problemet sammen.

Kursmedlemmer

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.