Navn

Saher Sourouri (44 år)

Utdanning

Utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

Modum bad, Hamar sykehus, privat praksis i Oslo siden 2010

Det hele startet med COVID-19. Men først...

Selv om sinneproblemer hadde sin rettmessige plass under psykologstudiet, var det ingen som forberedte meg på at jeg kom til å jobbe så mye med det som jeg har gjort. Heller ikke i mine første jobber i det offentlige helsevesenet, var sinneproblemer blant de temaene jeg jobbet mest med.

Det var først etter at jeg begynte som privatpraktiserende i 2010 at jeg oppdaget hvor mange det er som ønsker bistand for problematisk sinne.

Folk med alle slags bakgrunn tok kontakt. Unge, middeladrende, eldre, kvinner, menn, studenter, folk med og uten høyere utdanning, folk med og uten andre psykiske plager…Problematisk sinne er noe som kan ramme hvem som helst, kom jeg til å oppdage.

Men jeg fant raskt ut at det var en problemstilling jeg trivdes godt å jobbe med. Noen typiske kjennetegn for sinneproblemer er:

På overflaten er problemet konkret og avgrenset: Man blir sint for ofte og for sterkt. Og man ønsker at dette skal ta slutt. Så kan man med dette konkrete som bakteppe utforske de individuelle historiene

Sinne er en takknemlig problemstilling å jobbe med. Det store flertallet av de som fullfører et behandlingsopplegg kommer til bunns i sinneproblemene eller får det vesentlig bedre

Ofte er det også andre personer i tillegg til pasienten selv som nyter godt av at vedkommende fikser sitt sinneproblem. Dette er oftest partner, barn eller kolleger

Det finnes effektive redskaper og metoder som fungerer omtrent likt på alle som tar dem i bruk

Så kom COVID

I mars 2020, kom som kjent Corona-viruset til Norge. Og kort tid etter at samfunnet ble stengt, begynte jeg å merke at antallet personer som tok kontakt med meg for bistand med problematisk sinne økte ytterligere.

Den psykiske påkjenningen som covid påførte svært mange, ble kombinert ofte med sosial isolasjon eller konflikter innad i familien som følge av at man ble overeksponert for hverandre.

Denne usedvanlige belastningen, ble for mange en stor test på også tålmodigheten og frustrasjonstoleransen. Mange utviklet et problematisk sinne på grunn av covid. Dette gikk spesielt hardt utover de nærmeste som man var isolert sammen med.

Mitt kontor på Solli plass i Oslo

Jeg ble kontaktet av så mange angående bistand med sinneproblemer at jeg etter kort måtte begynne å si nei til alle hevendelsene. Jeg hadde en sprengt pasientliste.

Økt etterspørsel etter nettkurs

Som en konsekvens av nedstengingen, eksploderte i denne perioden etterspørselen etter behandling- og kurstilbud via internett. Og det var i nettopp i denne perioden at jeg fikk idéen om å lage et nettkurs i sinnemestring.

Den overordnede idéen for kursets innhold og form kom ganske raskt. Og positiv erfaring med å lage nettkurs (om et annet tema) fra tidligere, gjorde det til en enkel avgjørelse å produsere “Super sinnmestring”.

Likevel har det tatt tid å lage et nettkurs som er av så høy kvalitet som jeg mener det burde være. Men nå er det endelig her.

Nedstengingen av samfunnet som følge av covid er heldigvis en historie, men den økte interessen for nettkurs som pandemien førte med seg, synes å ha vedvart.

Derfor kommer ikke dette kurset for sent. Så hva sier du til å gjennomføre et ordentlig bra sinnemestringskurs hjemmefra, i ditt tempo og med meg som veileder?

Et komplett sinnemestringskurs du kan ta hvor du vil og når du vil. La oss fikse problemet sammen.

Kursmedlemmer

(Visited 128 times, 1 visits today)
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.