Hva gjør man på sinnemestringskurs?

Picture of Saher Sourouri

Saher Sourouri

Privatpraktiserende psykolog i Oslo som har hjulpet folk til å overvinne sinneproblemer de siste 15 årene. Nå ønsker jeg å hjelpe enda flere med et online kurs som bygger på min kompetanse og erfaring.

Mange steder i landet tilbys det kurs i sinnemestring. Dersom du vurderer å ta et slikt kurs, lurer du kanskje på hva man egentlig gjør på disse kursene. Hva går de egentlig ut på?

Det korte svaret er at på sinnemestringskurs med fysisk oppmøte, får man presentert fagkunnskap om sinne. Man lærer også verktøy og mestringsteknikker for å håndtere sitt sinne bedre. I tillegg kan man snakke i plenum og utveksle erfaringer med de andre deltagerne.

 

Å bestemme seg for å delta på sinnemestringskurs kan være en lang prosess. Dette fordi personer med sinneproblem, har et komplisert forhold til problemet og sammensatte følelser knyttet til det. For det første kan det ta lang tid å erkjenne for seg selv at man har et sinneproblem. De som sliter med problematisk sinne, kan ofte føle usikkerhet, angst og skam. Det kan i tillegg være sårt og virke truende på ens selvfølelse å skulle innse at man ikke mestrer sitt sinne.

Følgelig kan det også bli følelsesmessig krevende å skulle møte opp på et kurs. Det kan føles flaut å møte opp på et kurs og på denne måten avsløre for andre mennesker at man trenger hjelp med sitt sinne. I en slik setting kan man føle seg sårbar og flau. Derfor kvier man seg, og er fristet til å utsette å ta tak i problemet. Det kan ta lang tid før man faktisk tar tak i problemet.

Men kanskje kan litt mer informasjon om slike sinnemestringskurs, gjøre dem mindre mystiske og følgelig gjøre terskelen for å søke hjelp litt lavere. Her kommer derfor svar på de vanligste spørsmålene knyttet til sinnemestringskurs.

Hva slags typer sinnemestringskurs finnes det?

Vi kan dele sinnemestringskurs i tre kategorier:

  • Kurs i grupper med fysisk oppmøte
  • Individuelle timer. Dette kan være at man får kursing alene med en kursleder. Eller at det kan dreie seg om behandling. Da er det psykoterapi hos en psykolog eller annen helsepersonell
  • Sinnemestringskurs online. Her kan man gjennomføre et kurs som består av en seriøse med videoleksjoner

Hvem leder sinnemestringskursene?

Kursene ledes som oftest av profesjonelle med helsefaglig utdanning, for eksempel sykepleiere, sosionomer eller familieterapeuter. Kurslederne har 100% taushetsplikt om hvem som møter på kursene og hva som blir sagt av deltagerne underveis.

Hvor mange deltagere er det på kursene?

Sinnemestringskurs med fysisk oppmøte består som regel av 6-10 deltagere. Men dette kan variere noe. Kursene ledes gjerne av 1-2 profesjonelle.

Hvor mange deltagere er det på kursene?

Sinnemestringskurs med fysisk oppmøte består som regel av 6-10 deltagere. Men dette kan variere noe. Kursene ledes gjerne av 1-2 profesjonelle.

Hvor lenge varer et sinnemestringskurs?

De fleste sinnemestringskurs strekker seg over 8-15 ukentlige møter. Hvert møte varer i omtrent 2 timer. Mange ganger blir man tilbudt en oppfølgingssamling noen uker eller måneder etter at kurset er gjennomført.

Hva lærer man på sinnemestringskurs?

Sinnemestringskursene tilbyr variert et innhold. Og det legges opp til at deltagerne er aktive og bidrar med refleksjoner og egne erfaringer. Kurslederne vil benytte deler av møtene til å presentere faglig innhold med fokus på hva sinnefølelse er, når sinne blir et problem, hva forskjellen på sunt og usunt sinne er, med mer.

Mye av innholdet vil naturligvis dreie seg om metoder og strategier for å regulere og uttrykke sinne på en adaptiv måte. Eksempler på slike metoder er avslapningsøvelser, forebygging av problematisk sinne, kommunikasjonsverktøy, pusteteknikker, emosjonsregulering, med mer.

Et annet viktig aspekt ved kursene er løsere samtaler mellom kursdeltagerne og kursleder der man kan dele erfaringer, stille spørsmål, diskutere strategier, og lignende. Her er det selvsagt frivillig hvor mye man ønsker å dele av private erfaringer.

Noe annet som er typisk for de fleste sinnemestringskurs er at man får hjemmeoppgaver som man oppfordres til å praktisere mellom timene. For uten å øve, er det vanskelig å bli flinkere til å håndtere sitt sinne.

Hvem passer sinnemestringskurs for?

Sinnemestringskurs passer for alle voksne som erkjenner at de har et problematisk sinne og er villige til å legge inn egeninnsats over tid for å overkomme problemet. For barn og ungdommer med sinneproblem, er det i de fleste steder egne tilbud.

Og sinnemestringskurs er nettopp dét: Et kurs. Det kan ikke erstatte behandling hos psykolog eller lege. Men for de som trenger det, kan slike kurs kan kombineres med behandling . Dette kan for eksempel være tilfeller der man har mer omfattende og alvorlig problem med sinne, eller når sinneproblemer kommer samtidig med rusavhengighet eller psykiske lidelser.

Hvorfor bør man ta et sinnemestringskurs?

Å føle sinne for sterkt og for ofte, er følelsesmessig smertefullt. I tillegg til fysiologisk ubehag og stress som sterkt sinne fører med seg, vil de fleste føle skam, anger, skyld og redusert selvfølelse.

Men problematisk sinne fører også med seg sekundære problemer. Disse kan være alvorlige. De som sliter med sinne utvikler dårligere relasjon til andre mennesker, ikke minst nær familie. Man kan oppleve at andre mennesker trekker seg unna eller helt bryter kontakt. Sinne forårsaker en mindre harmonisk familiesituasjon, og rammer andre mennesker. Både barn og voksne kan føle mye stress, frykt og redusert livskvalitet av å bli eksponert for andres sinne.

Problematisk sinne er også dokumentert å lede til en rekke fysiske helseplager, som søvn, økt blodtrykk, kroppslig smerte, kronisk hodepine, hjerteinfarkt, med mer.  

Har sinnemestringskurs effekt?

Det korte svaret på det er et definitivt ja. Når det er sagt, er er sinnemestringskurs dessverre ikke løsningen for alle. Og flere faktorer som for eksempel personlig motivasjon og kompetansen til kurslederne påvirker utfallet. Men effekten av sinnemestringskurs er det mange ganger forsket på, og nesten samtlige av tilgjengelige studier har funnet at slike kurs har god effekt på å redusere og kontrollere sinne.

(Visited 56 times, 1 visits today)

Et komplett sinnemestringskurs du kan ta hvor og når du vil. La oss fikse problemet sammen.

Kursmedlemmer

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.