Slik håndterer du sinte folk

Picture of Saher Sourouri

Saher Sourouri

Privatpraktiserende psykolog i Oslo som har hjulpet folk til å overvinne sinneproblemer de siste 15 årene. Nå ønsker jeg å hjelpe enda flere med et online kurs som bygger på min kompetanse og erfaring.

Gjennom livet vil de fleste av oss komme i kontakt med mennesker som uttrykker sitt sinne på en uakseptabel måte. Mange blir utsatt for denne typen aggresjon, for eksempel i forbindelse med jobb eller fordi noen de har nær relasjon til har problematisk sinne.

Folk håndterer sinne på ulike måter. Noen blir usikre i møte med andres sinne og trekker seg vekk og viker unna, kanskje unngår de personen så mye de kan. Andre, folk som selv har tendens til å bli problematisk sinte, blir “trigget” av andres sinne og svarer med samme mynt. Mens en tredje reaksjonsstil er å bli ettergivende og la den som blir sint få sin vilje. På denne måten forsøker man å dempe den ubehagelige situasjonen.

Det er viktig å understreke at andres problematiske sinne aldri er de rammedes ansvar og oppgave å håndtere. Dersom du har relasjon til noen med sinneproblem, er det ene og alene de selv som kan og bør gjøre noe med problemet. Hvis de ikke gjør noe med problemet sitt, kan å avslutte relasjonen bli den eneste løsning.

For deg som selv er rammet av problematisk sinne, er det svært viktig å ha en effektiv måte å takle andre sinne på. For som nevnt, er andres sinne ofte en trigger til sinne og aggresjon hos en selv.

Jeg har tidligere skrev artikler om hvordan du kan håndtere ditt eget sinne. Men hvordan kan vi best mulig takle sinte personer som vi ikke kan unngå? Her kommer en effektiv strategi, delt opp i 4 trinn.

1 - IKKE FORSVAR DEG SELV

For å kunne håndtere andres sinne på en god måte, er det helt nødvendig at vi  klarer å romme den andres sinne, uten å straks begynne å forsvare oss mot anklagene. Unntaket er selvsagt dersom person kan bli fysisk voldelig. Da må vi straks trekkes oss bort fra situasjonen.

Dersom du “går inn i” den andres sinne, begynner å svare og motsi vedkommende, vil det bare føre til at vedkommende blir enda mer sint.

Stå derfor imot fristelsen til å svare på den andres kjefting, kritisering og anklaging. Det er ikke sannsynlig at personen vil kunne ha en fornuftig samtale når vedkommende er så sint. Vent med å gi motstand til senere i prosessen.

"Nå vedkommende ikke lenger er sint, kommer siste ledd i vellykket håndtering av sinte personer"

2 - LYTT TIL DET VED- KOMMENDE HAR Å SI

Selv om det han eller hun sier måtte være helt galt og urimelig. Husk at å lytte, er på ingen måte å si seg enig i det som blir sagt. Men dersom du klarer å lytte, er sannsynligheten for at vedkommende roer seg ned mye større. De som viser sinne på en uakseptabel måte, er ikke nødvendigvis ute etter å få rett, men å bli hørt. Å unne dem å bli lyttet til, er viktig for å kunne håndtere slike personer på en god måte.

3 - ANERKJENN FRUS- TRASJONEN

Å håndtere sinte personer, handler i stor grad om å hjelpe dem med å regulere sine følelser. Hensikten er å dempe stresset og den fysiologiske aktiveringen som personen føler. Gjør du det, vil de i neste omgang klare å tenke bedre og mindre svart-hvitt. Tenker de bedre og mindre rigid, vil de bli mer mottagelige for innspill. Og når de er mer mottagelige for innspill, sier det seg selv at sjansen for at beskjed om at deres måte å uttrykke sinne på er uakseptabel, er langt større.

Anerkjenn derfor den underliggende frustrasjonen, fortvilelsen eller smerten som de kjenner under den destruktive måten som de viser følelsene på.

Si for eksempel: “Ja, jeg forstår at det er frustrerende”, eller “Ja, jeg ser at du blir forbanna”, eller “Ja, du har et poeng”, eller til og med “Jeg er enig/delvis enig med deg” (dersom du da faktisk er det, selvfølgelig).

"Å håndtere sinte personer, handler i stor grad å hjelpe dem med å regulere sine følelser"

4 - GI FEEDBACK NÅR VED- KOMMENDE ER ROLIG

Dersom du har klart å lytte uten å kritisere eller å forsvare deg, og du har anerkjent vedkommendes følelser, vil han eller hun med stor sannsynlighet snart roe seg ned igjen.

Når du er helt sikker på at vedkommende ikke lenger er sint, kommer den siste fasen av vellykket håndtering av situasjonen. Nå er det endelig på tide å sette grenser og gi tydelig tilbakemelding om at hans eller hennes oppførsel var uakseptabel. Da kan du for eksempel si:

“Jeg forstår at du ble sint, men å uttrykke det på den måten som du gjorde er faktisk ikke greit”, eller “Det er selvsagt lov å bli sint, men den måten som du reagerte på er over streken. Jeg ber deg om ikke å reagere på denne måten igjen”.

Avslutningsvis er det viktig å understreke at vi ikke kan løse sinneproblemer for andre. Dette er det kun de selv som kan gjøre noe med. Samtidig er det ikke til å komme unna at de fleste mennesker vil før eller siden komme i kontakt med personer som viser uakseptabelt sinne. Å håndtere slike personer på en god måte vil hjelpe oss selv og bidra til å gi økt trygghet og mestring i slike situasjoner. Samtidig vil vi kunne gjøre den andre bevisst på at han eller hun har et problem med sinne.

(Visited 179 times, 1 visits today)

Et komplett sinnemestringskurs du kan ta hvor og når du vil. La oss fikse problemet sammen.

Kursmedlemmer

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.